Månadsfeedback

Vi erbjuder dig feedback på dina texter under tiden du skriver, t. ex. en gång i månaden.
Månadsfeedback kostar 1 500:- i månaden(max ca. 6 000 ord).

Du kan köpa ett paket som kan bestå av en serie av fyra inskickade texter där varje text får vara upp till 6 000 ord. För varje inskickning skriver vi
1 -2 sidors feedback, och totalpriset blir 5 000 kronor. Men vi är även öppna för andra lösningar för att din manus ska blir så bra som möjligt.

På det viset kan vi snabbt fånga upp om något är t.ex. konstigt, behöver skrivas om eller är ologiskt. Om du behöver gestalta mer och om karaktärerna känns trovärdiga.

Hör av dig till miramir-verlag@gmx.ch