Kommande böcker

Under hösten 2020/vintern 2021 kommer följande böcker publiceras av Miramir Förlag

En natt i Logtown City. Release 19/3 2021


Europa Refugium av Peter Westberg. Kommer i april 2021


Musikpensionatet av Kristina Suomela Björklund. April/Maj 2021


Antologin Traditioner. Kommer midsommarafton 25/6 2021


Azoria – Den stora striden, andra delen i Azoria-trilogin. Våren 2022


Antologin Musik. Kommer våren/sommaren 2022