Hanniel Larsson

Psykologstudenten Hanniel Larsson skriver om fantasy och blandar det friskt med vad han lär sig inom psykologi.  Ända sedan han läste Narnia-böckerna som barn har han sett hur historier och berättelser öppnar dörrar till nya världar och bidrar till en ökad förståelse för andra människor och deras beteende.

I sitt skrivande vill Hanniel sträva efter att ifrågasätta och reflektera över livet i sig. Hans skrivande innefattar en mer livsfilosofisk ton om vad det innebär att vara fullt ut människa samt hur en människa moraliskt bör agera i en ständigt förändrande värld. Med detta i åtanke vill han väcka frågor hos läsaren. Vad ger våra liv värde och mening? Om det som ger oss mening och värde en dag skulle försvinna – vad skulle vi göra då? 

Hanniel har tidigare frilansat hos VICE och skrivit om bland annat psykisk ohälsa, Senare i år kommer hans första bok, ’De Fallnas Gravar’, ut hos Miramir Förlag.