Kontakta oss

För frågor eller beställa recensionsexemplar skriv till oss på
miramirforlag@gmail.com

Manus skickas till miramirmanus@gmx.ch
Då är vi ett litet förlag med små resurser är väntetiden på att få svar på manus väldigt lång.