Kontakta oss

För frågor eller beställa recensionsexemplar skriv till oss på
miramirforlag@gmail.com

Manus skickas också till miramirforlag@gmail.com
Då är vi ett litet förlag med små resurser är väntetiden på att få svar på manus väldigt lång. Men vi jobbar på att svara inom 2 månader.
När du skickar ett manus till oss ska det ha lästs av en lektör. Om du inte har en lektör kan du gärna kontakta Din manusutvecklare (förläggaren Kristina är diplomerad manusutvecklande lektör). dinmanusutvecklare@gmail.com

Manuset ska vara skrivet med typsnittet Times new roman, 12 punkter och 1.5 radavstånd.