Redaktör

Redaktörstjänsten är till för dig som vill vässa ditt manus extra. Vi läser ditt manus och skriver kommentarer i det för att ditt manus ska bli så bra som möjligt. Detta sker i samarbete med Din manusutvecklare.

För att använda våra tjänster ska manuset ha:

• 1,5 i radavstånd och marginaler på 2,5-3 cm

• Teckenstorlek – 12 punkter

• Sidnummer

• En titel eller arbetstitel

• Ditt namn, fakturaadress, telefonnummer och e-postadress

• Ska skickas som en wordfil

Priser

En redaktörsläsning ligger på mellan 6 000 – 10 000 beroende på antal sidor.

Manus skickas till:
miramir-verlag@gmail.com eller dinmanusutvecklare@gmail.com