På gång!

Under våren/sommaren 2021 kommer en del nyheter ut hos Miramir Förlag

En natt i Logtown City av Daniel Andersson


Europa Refugium av Peter Westberg april 2021.


Musikpensionatet av Kristina Suomela Björklund april/maj 2021.


Novellantologin Traditioner. 30 noveller om våra svenska och nordiska traditioner som går fel …

Kommer Midsommarafton 2021