På gång!

Under våren 2021 kommer en del nyheter ut hos Miramir Förlag

En natt i Logtown City av Daniel Andersson


Europa Refugium av Peter Westberg april 2021.


Musikpensionatet av Kristina Suomela Björklund april/maj 2021.