Jessica Otter Hörlin

Jessica Otter Hörlin studerar till gymnasielärare inom naturbruk och historia. Skrivandet var en viktig del av barndomen men då annat kom i mellan tog det några år att återuppta det, vilket nu resulterat i att hon inte riktigt kan sluta.

Skriver både romaner och noveller inom fantasy, romance och erotik. Med en förkärlek för historia utspelar sig mycket inom det men kan ha en eller annan nutida romance i bakhuvudet.

Följ gärna på Instagram

I höst kommer Jessicas bok Guld och förgätmigej en roman som blandar de bästa delarna från historia, mytologi och romantik.