Helena Josephson

Helena Josephson är född 1959 och har varit en skrivande människa sedan barndomen, men det var efter debuten med den självbiografiska romanen Gud i London ( Faun förlag 2018), som hennes skivande tog fart på ett nytt sätt. Helena har flera skrivprojekt på gång samtidigt, lyrik, noveller och nu en fiktiv roman inspirerad av egna erfarenheter när en mamma drabbas av cancer; en bok som fokuserar på vad som händer med relationerna, mer än sjukdomen.

Som debutromanen Gud i London handlar novellerna i Kär-Lekar (Miramir förlag 2020) om komplicerade relationer, moraliska dilemman, andlighet och sexualitet. Och möjlighet till försoning.

När Helena skriver vet hon inte alltid vad hennes karaktärer ska hitta på och det händer att hon själv överraskas mitt i sitt skrivande.

Helena växte upp i Stockholm där fadern som var präst i Herrens Nya kyrka, en Swedenborgsförsamling, höll gudstjänsterna i hemmet. Hon är medlem i Sverigeförfattarna och förutom att skriva på sin fritid sjunger hon i Sofia gospelkör och bjuder gärna sina döttrar med familjer på söndagsmiddag.

Hon är socionom, familj- och nätverksterapeut, mor till fyra döttrar, mormor och chef på ett HVB-hem för ungdomar.

 Här kommer du till Helenas FB-sida.