Mikael Mansén

Mikel har alltid älskat att berätta historier. Sagor har han tusentals av och kan skapa nya inom loppet av ögonblick. En aldrig sinande ström av fantasi och allt för lite tid att skriva ner den.

Han skriver ofta om skuld, makt, fruktan och sorg och väjer inte från att gestalta och dröja kvar vid det stundtals obehagliga, avskyvärda och fruktansvärda. Men lika viktigt om inte viktigare är skönhet, kärlek och längtan. En lagom balans mellan de båda skapar ofta en vacker och mörk poesi.
Mikael älskar mystik. Speciellt då det övernaturliga befinner sig i bakgrunden. När man kan ana att det finns något mer, något främmande och skrämmande just bortom verklighetens slöja. Där i skuggorna, bortom det normala rör sig varelser från våra myter och sägner.

Karaktärerna som han skapat åt sina världar återkommer ofta i andra berättelser. Om man är uppmärksam kan man ana eller skymta dem.

Läs mer om Mikael på hans hemsida.

Intervju med Mikael i tidningen Vi i Solna.