Bli utgiven

Från och med år 2019 går Miramir Förlag över från traditionell utgivning till hybrid. Detta gör vi för att öka tid och resurser för förlaget.

Miramir Förlag erbjuder i första hand två olika typer av utgivning – hybrid och partner – för att på bästa möjliga sätt anpassa oss till dina önskemål.

Hybridutgivning

Du vill få ut så mycket som möjligt av din bokutgivning, men behöver stöd/hjälp både med att producera och ge ut den. Vi hjälper dig med allting från att du har skrivit klart ditt manus till att du har boken i din hand och den finns ute på marknaden. Alla utgivningar startar med en lektörs-läsning.

Även om det är hybridutgivning sker ett urval av vilka manus som vi antar. Manuset går igenom en noggrann bearbetning med lektör, redaktör och korrekturläsare.

Många tror att vårt engagemang och insats i processen påverkas av vilken utgivningsmodell man väljer, men inget hade kunnat vara mer fel. Vårt engagemang är exakt densamma som vid en traditionell utgivningsmodell. Den enda skillnaden är vem som står för notan.

Kostnadsfördelning: I detta upplägg står du för 100% av investeringen.
Vinstfördelning: Normalt 90% till dig och 10% till förlaget.

Pris för en framställnings- och produktionskostnad är ca 50 000 kr. Vid en hybridutgivning har författaren mer kontroll (som vid en egenutgivning) och måste själv fatta viktiga beslut (även om det ofta sker i samråd med förlaget).

Partnerutgivning

I vissa fall kan vi även erbjuda Partnerutgivning.
Du vill ha hjälp med att producera din bok både praktiskt och ekonomiskt. Vi tillhandahåller alla tjänster du kan behöva och delar både investeringen och de framtida intäkterna med dig. Vi kräver att våra lektörer godkänner manus innan utgivning.

Kostnadsfördelning: Du och förlaget står för vardera för 50% av kostnaderna.
Vinstfördelning: 50% till dig och 50% till förlaget.

Partnerutgivning en gyllene medelväg för den som vill tjäna mer på sin utgivning och har möjlighet att göra en viss investering, men inte vill eller kan investera allt.

Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss!
miramir-verlag@gmx.ch