Bli utgiven

Från och med år 2019 går Miramir Förlag över från traditionell utgivning till hybrid. Detta gör vi för att öka tid och resurser för förlaget.

Miramir Förlag erbjuder i första hand hybridutgivning för att på bästa möjliga sätt anpassa oss till dina önskemål.

Hybridutgivning

Du vill få ut så mycket som möjligt av din bokutgivning, men behöver stöd/hjälp både med att producera och ge ut den. Vi hjälper dig med allting från att du har skrivit klart ditt manus till att du har boken i din hand och den finns ute på marknaden. Alla utgivningar startar med en lektörs-läsning.

Även om det är hybridutgivning sker ett urval av vilka manus som vi antar. Manuset går igenom en noggrann bearbetning med lektör, redaktör och korrekturläsare.

Många tror att vårt engagemang och insats i processen påverkas av vilken utgivningsmodell man väljer, men inget hade kunnat vara mer fel. Vårt engagemang är exakt densamma som vid en traditionell utgivningsmodell. Den enda skillnaden är vem som står för notan.

Kostnadsfördelning: I detta upplägg står du för 100% av investeringen.
Vinstfördelning: Normalt 80% till dig och 20% till förlaget.

Vid en hybridutgivning har författaren mer kontroll (som vid en egenutgivning) och måste själv fatta viktiga beslut (även om det ofta sker i samråd med förlaget).
Hör av dig till oss så kan vi komma fram till ett utgivningssätt som passar DIG!

Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss!
miramirforlag@gmail.com